20 Ton hydraulisk Bjergningsspil, til optrækning af fastkørte køretøjer

  • Undgå spildtid i marken..
  • Effektivisér din øvrige maskinpark
  • Ingen farlige situationer ved optrækning
  • mindre strukturskader i marken

Det hydrauliske spil er med friløb og statisk bremse og kræver kun 75 liter/min og 200 bar olie i dobbeltvirkende fjernudtag. Bjerningsspilet leveres med sikkerhedsnet, værktøjskasse, kat. 3 ophæng, 50 m wire med massivkovs, øje for dobbelttræk og hardox slideskær til rengøring ved tilsmudset asfaltvej og afretning. 

Vi er førende leverandør af bjergningsspil til landbrug, maskinstationer og skoventreprenører.

Ekstra udstyr:

  • Volvo skifte