30 Ton hydraulisk Bjergningsspil, til optrækning af fastkørte køretøjer.

  • Undgå spildtid i marken..
  • Effektivisér din øvrige maskinpark
  • Ingen farlige situationer ved optrækning
  • Mindre strukturskader i marken

Det hydrauliske spil er med friløb, statisk bremse og har ”2-speed” funktion og kræver 100 liter/min og 200 bar olie i dobbeltvirkende fjernudtag. Bjergningsspillet leveres med sikkerhedsnet, værktøjskasse, kat. 3 ophæng, 60 m wire eller fibertov med massivkovs, øje for dobbelttræk og Hardox slideskær til rengøring ved tilsmudset asfaltvej og afretning af spor i marken.

Vi er førende leverandør af bjergningsspil til landbrug, maskinstationer og skoventreprenører.

Ekstra Udstyr:

  • Volvo skifte